חוק המכר (דירות) הינו חוק המאפשר לרוכש דירה מקבלן, בין היתר, לקבל פיצוי בגין איחור במסירה (מעבר ל-60 ימים) בשווי 125%/150% מדמי שכירות ראויים, ללא הוכחת נזק, עבור כל חודש איחור.
כמו כן, החוק הנ"ל קובע תקופת בדק ואחריות לפיה על הקבלן חובה לתקן בעין כל ליקויי בנייה ו/או אי התאמה בנכס.
קבלנים רבים "מתעלמים" מהוראות החוק ולא משלמים לרוכשים פיצויים בגין איחור במסירה ואף מסרבים לתקן ליקויים ו/או אי התאמות שהתגלו בנכס.
על מנת לשמור על זכויותיכם ולקבלת הפיצוי המגיע לכם - פנו למשרדנו לקבלת ייעוץ.

סגירת תפריט